Szacowanie wartości zamówienia kosztów usługi polegającej na stworzeniu od podstaw multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line

kwi 16, 2021

Olsztyn, 16.04.2021

Szacowanie wartości zamówienia

W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów  usługi polegającej na stworzeniu od podstaw multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line, dostępnych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim: opracowanie koncepcji, instalacja i pełne uruchomienie mapy wraz grą na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl

Usługa jest przedsięwzięciem:

 1. projektu ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski nr PR/1/008/2018, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego;
 2. zadania publicznego pn. „Interaktywny Szlak zamków gotyckich” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego;
 3. zadania publicznego pn. „Interaktywny Szlak zamków gotyckich” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wycena musi zawierać wartość netto oraz stawkę VAT. W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie skanu podpisanego formularza, który stanowi załącznik nr 1.

Wycenę należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanego dokumentu na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 22 kwietnia br. Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl

Uwaga:

Niniejsza prośba o szacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy badaniu rynku.

Kod CPV:

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe  i wsparcia

72212500-4  Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021r.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

Zakres merytoryczny mapy wraz z grą od opracowania koncepcji, instalację i pełne uruchomienie mapy wraz z grą na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl, powinien obejmować następujące sfery:

 1. Powinna zostać zapewniona możliwość wirtualnego zwiedzenia przynajmniej 21 zamków krzyżackich, biskupich i kapitulnych dawnego państwa krzyżackiego obejmującego obszar współczesnej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego FR (Człuchów, Bytów, Lębork, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Malbork, Sztum, Działdowo, Nidzica, Ostróda, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Giżycko, Kętrzyn, Ryn, Bałga, Pokarmin, Królewiec, Ragneta, Lochstedt).
 2. Multimedialna mapa powinna udostępnić uproszczone, trójwymiarowe wizualizacje zamków w ich kształcie z XV w. widziane z lotu ptaka z możliwością przybliżania lub oddalania modelu. Modele zamków powinny posiadać zaznaczone otwory okienne, krenelaż, wykusze latrynowe, krużganki, ozdobne szczyty dachów, wejścia i studnie oraz inne elementy architektoniczne. Modele powinny także posiadać fotorealistyczne tekstury, dodatkowo wyposażone w odpowiednią szatę roślinną (drzewa, krzewy), ukształtowanie terenu, animacje wody (fosy zamkowe, rzeki i naturalne zbiorniki wodne), oraz dymu (kominy) i mgły. Każda wizualizacja powinna zawierać krótki opis zamku o max ilości do 500-600 znaków jego konstrukcji i historii. Opisy zamków powinny zostać wykonane w czterech wersjach językowych: polski, angielski, niemiecki i rosyjski.
 3. W multimedialną mapę powinna zostać zaimplementowana gra, polegająca na odszukaniu liter hasła, poukrywanych wśród detali konstrukcyjnych różnych zamków z interaktywnej mapy. Uczestnik gry będzie musiał ułożyć z odszukanych liter hasło i wysłać je na stronę Zamawiającego. Osoby, które prawidłowo odgadną hasło wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych, które zwycięzcom zostaną przesłane pocztą.
 4. Opracowanie regulaminu, scenariusza, pytań i odpowiedzi dla gry umiejscowionej w przestrzeni turystycznej, historycznej i kulturowej miast i regionów województwa pomorskiego/kujawsko-pomorskiego/warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego FR, według zasad ustalonych z Zamawiającym, np.: na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl zostaną umieszczone podpowiedzi, gdzie należy szukać kolejnych liter hasła. Podpowiedzi będzie tyle, ile jest liter hasła. Poniżej podane są trzy, przykładowe: 1. Marienburg – to dawna nazwa zamku przy którym odnajdziesz pierwszą literę hasła (Malbork); 2. ten zamek był letnią rezydencją wielkich mistrzów Zakonu, znajdziesz tam drugą literę hasła (Sztum);  3. zamek ten był siedzibą administratora dóbr własnych kapituły warmińskiej, znajdziesz tam trzecią literę hasła (Olsztyn). Następnie gracz przechodzi do interaktywnej mapy państwa zakonnego. Podpowiedzi są fragmentami opisów zamków zamieszczonych obok interaktywnych wizualizacji tychże zamków. Uczestnik gry musi zatem uprzednio przeczytać i zapamiętać choć część opisów dotyczących poszczególnych warowni, co jest niewątpliwym walorem edukacyjnym i popularyzatorskim zarówno gry jak i mapy. Aby odnaleźć literę hasła po wytypowaniu właściwego zamku użytkownik obraca zamek z każdej strony (może również przybliżać obraz) próbując zlokalizować literę. Po odnalezieniu litery gracz zapisuje ją sobie na kartce. Potem czyta następną podpowiedź i typuje kolejny zamek z ukrytą literą. Po odnalezieniu kolejnej litery zapisuje ją sobie na kartce i powtarza czynności aż do odnalezienia ostatniej litery. Następnie pisze maila do Zamawiającego podając swoje dane teleadresowe i wpisując odnalezione hasło. Jest to potrzebne do rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagrody. Hasła będą zawierać od 6 do10 liter. Hasła powinny nawiązywać do historii obszaru na którym znajdują się zamki, ich budowy i przeznaczenia poszczególnych członów, historii wybitnych postaci z nimi związanych. Przykładowe hasła: Jungingen- nazwisko mistrza poległego pod Grunwaldem, Czerwińsk- miejsce przeprawy wojsk Jagiełły w drodze na Grunwald, bergfried- określenie wieży głównej zamku krzyżackiego, dormitorium- wspólna sypialnia braci rycerzy na zamku. Celem zapewnienia większego zainteresowania interaktywną mapą w sieci, Wykonawca powinien przygotować przynajmniej  cztery hasła, zmieniane np. co kwartał, pozwalając na zorganizowanie czterech konkursów w ciągu roku.
 5. Gra wraz z regulaminem powinna zostać przygotowana w czterech wersjach językowych: polski, angielski, niemiecki i rosyjski.
 6. Wykonawca powinien wykonać pisemne tłumaczenia tekstów na potrzeby przygotowania mapy oraz gry na język polski, niemiecki, angielski, rosyjski, o łącznej objętości wszystkich tekstów, we wszystkich tłumaczeniach, około 24 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę) wliczając w to instrukcję obsługi gry.
 7. Podstawą do budowy modeli zamków na potrzeby multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną powinny być dostępne materiały historyczne i archeologiczne autorstwa : Conrada Steinbrechta, Friedricha Lahrsa, dr Mieczysława Haftki, dr Michała Starskiego (UW), dr Bogusza Wasika (Muzeum w Malborku), dr. Christofera Herrmanna (UG), dr Marcina Wiewióry (UMK), prof. Tomasza Torbusa (UG).
 8. Koncepcja oraz teksty dla multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną powinny zostać skonsultowana z 2 osobami posiadającymi przynajmniej stopień naukowy – dr nauk humanistycznych. Wykonawca w tym celu powinien przedstawić referencje 2 takich osób, potwierdzające zgodność dzieła z nauką i faktami historycznymi.
 9. Promocja multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną przynajmniej na 5 polskich lub zagranicznych serwisach internetowych.
 10. Parametry techniczne multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną powinny uwzględniać następujące wymagania: dowolny język programowania gwarantujący dostępność z poziomu średnich wymagań dostępnych na rynku przeglądarek internetowych i komputerów, zbudowane na silniku gry Unity3d lub Unreal, możliwość pobrania ze strony Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl, wersja online, bez konieczności pobierania na komputer, bezpłatna i dostępna dla wszystkich użytkowników, polska, angielska, niemiecka, rosyjska wersja językowa.
 11. Zakres prac Zamawiającego obejmuje:
 12. Dostarczenie logotypów Stowarzyszenia, Instytucji Współfinansujących, Partnerów wraz z wymaganą treścią o dofinansowaniu aplikacji.
 13. Dostarczenie listy podstawowych zamków, zabytków oraz atrakcji z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, obwodu kaliningradzkiego, tematycznie związanych z mapą i grą.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska

ogloszenie

formularz_cenowy