Wybór oferty oraz zawarcie umowy z wykonawcą

maj 17, 2023

Została wybrana oferta na realizację usługi polegającej na stworzeniu od podstaw Cyfrowego przewodnika rowerowego po Szlaku Zamków Gotyckich w języku polskim: opracowanie koncepcji, instalacja i pełne uruchomienie dzięki technologii velomapa.pl, przedstawiona przez firmę: Studio Balticum Rafał Baranowski, ul. Złota 26, 83-331 Przyjaźń, cena: 59 000,00 zł brutto. W dn. 17.05.2023 została zawarta umowa w wykonawcą: Studio Balticum Rafał Baranowski, ul. Złota 26, 83-331 Przyjaźń, wartość usługi: 59 000,00 zł brutto.