Wybór oferty oraz zawarcie umowy z wykonawcą

maj 17, 2023

Została wybrana oferta na realizację usługi dotyczącej przygotowania, wydania oraz dostawy publikacji promocyjnych, przedstawiona przez firmę: Pracownia Wydawnicza ELSET, ul. Lipowa 15, 10-065 Olsztyn, cena: 48 276,00 zł brutto. W dn. 17.05.2023 została zawarta umowa w wykonawcą: Pracownia Wydawnicza ELSET, ul. Lipowa 15, 10-065 Olsztyn, wartość usługi: 48 276,00 zł brutto.