zawarcie umowy z wykonawcą

maj 20, 2022

W dniu 20 maja 2022 r. została zawarta umowa z firmą Kumajo Inkubator Twórczy Jakub Broch, ul. T. Kościuszki 6, 74-240 Lipiany, na kwotę 15 000 zł brutto,  w sprawie przygotowania i instalacji na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl przewodnika internetowego pn. „Goniec na Szlaku Zamków Gotyckich” w wersji polskiej.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska