HISTORIA

Gmina Nidzica położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego w obrębie trzech mezoregionów, tj. Garbu Lubawskiego, Pojezierza Olsztyńskiego i Równiny Mazurskiej. Gminę zamieszkuje 22.600 mieszkańców, z czego 15.600 to mieszkańcy miasta Nidzica. Osadnictwo na tym terenie sięga zamierzchłych czasów tj. 4000 – 1700 p.n.e. Dowodem tego są ślady i znaleziska archeologiczne z różnych okresów, w tym także stanowiska o wykształconej formie przestrzennej – cmentarzyska, kurhany, wały graniczne.

Miasto Nidzica, zwane „Bramą na Warmię i Mazury”, prawa miejskie otrzymało w 1381 roku z rąk wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode. Krzyżacy, wykorzystując bagniste tereny doliny Nidy, wybudowali na wzgórzu zamek o charakterze rezydencjonalno – obronnym, który do dzisiaj góruje nad miastem.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://historia.nidzica.pl/ będącej swego rodzaju multimedialną bazą danych powiatu na temat fortyfikacji i wydarzeń z naszego regionu. Umieszczono na niej również multimedialny spaceru po średniowiecznym Neidenburgu.

Największą atrakcją gminy Nidzica są jej walory przyrodnicze. Przyroda jest tu czysta i nieskażona postępem cywilizacyjnym. Pagórkowaty krajobraz, szemrzące rzeki i duże kompleksy leśne zachęcają do odpoczynku i długich spacerów. Występujące tu rozległe, polodowcowe, rynnowe jeziora o malowniczo rozwiniętej linii brzegowej, czystej wodzie i piaszczystym dnie, zaliczane są do jednych z najpiękniejszych na Pojezierzu Mazurskim.

Okolice jeziora Omulew, dolina rzeki Łyny, lasy napiwodzkie i koniuszyńskie, to rejony mające szczególne walory krajobrazowe. Liczne miejsca, ze względu na swoją cenną przyrodę, zostały objęte ochroną rezerwatową. Spotkać tu można unikalne siedliska orła bielika, bobrów a także liczne gatunki roślin i zwierząt, które są reliktowe i mają ograniczony zasięg występowania.

Na terenie gminy znajdują się cztery rezerwaty:

  • Krajobrazowo – geomorfologiczny „Źródła rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy”- został utworzony w celu zachowania źródeł rzeki wraz ze zjawiskiem geologicznym, jakim jest erozja źródliskowa.
  • Rezerwat „Jezioro Orłowo Małe” był pierwszym i przez wiele lat jedynym w kraju, ustanowionym z myślą o ochronie żółwia błotnego.
  •  „Koniuszanka I” został utworzony dla ochrony przyrody nieożywionej, w tym unikalnych w tej części Polski form i zjawisk sufozyjnych, rozwijających się w osadach sandrowych.
  • „Koniuszanka II” ma na celu zachowanie niezwykle malowniczego, przełomowego odcinka rzeki Koniuszanka.

W Nidzicy godne zobaczenia są również:

  • Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha – katolicki, później ewangelicki, dziś ponownie katolicki. Zbudowany w XIV wieku, w zachodniej linii miejskich murów. Spłonął podczas działań wojennych w 1914 roku, odbudowany w latach dwudziestych, z zachowaniem elementów gotyckich. Wieża kościoła usytuowana jest w bocznej części korpusu.
  • Klasztorek – usytuowany w południowo-wschodniej części fortyfikacji miejskiej. Początkowo mieścił się w nim spichlerz solny, później szkoła dla niższego personelu kościelnego, koszary, biblioteka miejska, kino i muzeum regionalne. Zniszczony podczas I wojny światowej, odbudowany w latach dwudziestych. Ponownie zniszczony w 1945 roku i odbudowany w latach siedemdziesiątych. Od 1988 roku po dzień dzisiejszy jest siedzibą Archiwum Państwowego.
  • Kościół Ewangelicko – Augsburski – dawniej katolicki, wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1858-1860, wieżę dobudowano w 1890 roku.
  • Ratusz – wzniesiony w miejsce rozebranego obiektu w 1824 roku. Wybudowany w stylu neoklasycystycznym w roku 1842.
  • Browar – powstał w 1868 roku i pierwotnie nosił nazwę „Schlossbrauerei Neidenburg” (Browar Zamkowy Nidzica). Dziś mieści się w nim Wytwórnia Win i Miodów Pitnych.
  • Kamień tatarski – spoczywa nieopodal wsi Tatary i jest to wielki głaz narzutowy o obwodzie 1900 cm, długości 6,5m, szerokości 4 m i wysokości 1,8 m. Wiąże się z nim legenda, mówiąca, że tkwiąca w kamieniu kula ugodziła śmiertelnie tatarskiego wodza, którą wystrzelił  z armaty jeden z mieszkańców Nidzicy, niejaki Nowak.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

INFORMACJA TURYSTYCZNA I ZWIEDZANIE ZAMKU
ul. Zamkowa 2, tel. 89 625 03 70, e-mail: zameknidzica@wp.pl, www.nok.nidzica.pl

MUZEUM – (od października do kwietnia jest czynne od wtorku do soboty – od godz. 9.00 do 16.00; od maja do września jest czynne codziennie od godz. 9.00 do 17.00)

BAZA NOCLEGOWA
Hotel „U Komtura”, ul. Zamkowa 2, tel. 89 625 51 93 (zamek), www.ukomtura.pl
Hotel „Kamiński”, pl. Wolności 4, tel. 89 625 60 50, www.hotel-nidzica.pl
Zajazd „Europa”, Litwinki (trasa E-7), tel. 89 625 66 06
Zajazd „Leśny”, Waszułki k/Nidzicy, tel. 89 625 36 66
Zajazd „Skarbek”, Litwinki, tel. 89 625 47 44
Pensjonat „Gawra”, Wikno, tel. 89 625 94 49
Pensjonat „Graven”, pl. Wojciecha z Brudzewa 11, tel./fax 89 625 53 40, 506 361 249

Więcej informacji na na stronach: www.nok.nidzica.pl, http://historia.nidzica.pl, www.nidzica.pl, www.lotpn.nidzica.pl

RESTAURACJE
„Restauracja U Komtura”, tel. 89 625 38 77
„Kamiński”, pl. Wolności 4, tel. 89 625 60 50
„Europa”, Litwinki, tel. 89 625 66 06
„Pod Zamkiem – Biała”, ul. Słowackiego 7, tel. 89 625 82 86

IMPREZY – Inwazja Ognia i Muzyki, Dni Nidzicy, Turniej Rycerski (zawsze tydzień przed obchodami inscenizacji bitwy pod Grunwaldem – www.rycerze.org), Międzynarodowy Festiwal Fantastyki (www.festiwal.solarisnet.pl), „zmROCK” Zamkowy Maraton Rockowy (www.nok.nidzica.pl)

Urząd Miasta
pl. Wolności 1, tel. 89 625 25 04,
www.nidzica.pl