Konkurs „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy” w roku szkolnym 2021/2022

lis 30, 2021

Głównym założeniem konkursu skierowanego do młodych mieszkańców Warmii i Mazur było przygotowanie własnych projektów uczniów/zespołów uczniów wokół  tematu bohaterów i wydarzeń związanych z walką o polskość regionu. W ramach konkursu szkoły mogły także zaprezentować efekty swojej dotychczasowej działalności dotyczącej pielęgnowania miejsc pamięci narodowej przez społeczność szkolną i lokalną. Konkurs został podsumowany w dniu 25 listopada 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” w Olsztynie.  W konkursie udział wzięły 34 zespoły uczniów, złożone z następującej liczy uczestników: łącznie razem 187 uczestników, w tym 143 uczniów i 44 nauczycieli.

Komisja w składzie:

  • Izabela Narożniak-Jakubowska: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”
  • Iwona Jóźwiak: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
  • Alicja Szarzyńska: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

przyznała następujące miejsca

I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych

II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych

I miejsce w kategorii szkół podstawowych

II miejsce w kategorii szkół podstawowych

III miejsce w kategorii szkół podstawowych

 

Zadanie współfinansowane ze środków  Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.