Media na szlakach turystycznych

lis 30, 2021

Rok 2020 i 2021 były latami realizacji dziennikarskich i blogerskich wizyt studyjnych na szlakach turystycznych Pomorza, Warmii i Mazur oraz obwodu kaliningradzkiego FR. W ramach projektu projektu  ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski, realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 –2020, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, powstało wiele ciekawych materiałów promocyjnych:

Artykuły:

Wpisy na blogach:

Filmy:

 

Artykuł  jest działaniem projektu nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’.

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.