Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich 2020 – zmiana terminu konkursu

W imieniu Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” informuję, że w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 wywołującego chorobę COVID-19, nie odbędzie się konkurs wiedzy o zamkach gotyckich dla uczniów szkół podstawowych, którego finał zaplanowany był w dniu 4 czerwca br. na zamku w Ostródzie. Konkurs odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak

 

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie konkurs wiedzy o zamkach gotyckich został wpisany do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

– I etap (gminny) – przeprowadzony zostanie na terenie 15 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz 8  gmin należących do Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w dowolnie wybranych terminach, poprzedzających etap centralny konkursu

– .II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 4 czerwca 2020 roku, w Muzeum w Ostródzie, ul. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda, od godz. 11.00 do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu w Ostródzie udział wezmą zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych gmin w kategorii – szkoły podstawowe. W związku z powyższym każdą gminę  reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu  gminnego konkursu – pierwszego i drugiego miejsca. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

Obydwa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe, wg. załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.

Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego/powiatowego konkursu. W terminie do 29 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” nazwiska dwóch zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego/powiatowego konkursu, na adres e-mail: [email protected] lub fax 89 535 32 76.

Dodatkowe informacje: Izabela Narożniak – dyrektor biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, tel. 535 887 090, e-mail: [email protected]rg.pl oraz w regulaminie dostępnym poniżej.

Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje materiał wskazany w bibliografii konkursu i zeskanowany na potrzeby konkursu, dostępny na poniższych stronach internetowych.  Materiały zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” www.zamkigotyckie.org.pl, w zakładce: konkurs oraz Stowarzyszenia „Dom Warmiński” www.domwarminski.pl, w zakładce: konkurs.

Bibliografia konkursu:

Etap pierwszy (gminny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

  • K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 6, 7, 28, 29, 34, 35
  • P. Skurzyński, Zamki Krzyżackie, strony: 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

 

Etap drugi (centralny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

  •  Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108
  • S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 62, 63, 64, 65, 72, 73
  •  K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 7, 8, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43

 

Załączniki: