Projekt nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski

Partnerzy:

  • Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” – Beneficjent Wiodący
  • Ministerstwo Turystyki i Kultury Obwodu Kaliningradzkiego
  • Muzeum „Styl Miejski” w Kaliningradzie
  • Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
  • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Celem ogólnym  projektu jest zwiększenie efektywności współpracy Partnerów z Polski oraz z Rosji na rzecz zachowania i promocji wspólnego dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego  północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Główne działania projektu:

  1. wykonanie wydawnictw prezentujących polsko-rosyjskie produkty turystyczne („Zamki – oferta turystyczna”, „Szlakiem zamków”, „Szlakiem I wojny światowej”, „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – I. Kant”); b. study tour dziennikarzy oraz blogerów polskich, rosyjskich i niemieckich na szlakach turystycznych (np. Szlakiem Zamków Gotyckich, Szlakiem M. Kopernika, Szlakiem I. Kanta, Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich, Szlakiem I Wojny Światowej, Szlakiem bursztynowym); c. wykonanie tablic informacyjnych pn. „Szlakiem zamków i fortyfikacji” na terenie gmin Stowarzyszenia; d. gra turystyczna M. Kopernik – I. Kant; e. warsztaty pracowników kultury i turystyki; f. aplikacja mobilna.

Wartość projektu: 201 136,00 EUR

Termin realizacji projektu: wrzesień 2019 – sierpień 2021

 „Turystyka ponad granicami – trasy turystyczne regionów transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski” którego Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” jest Beneficjentem Wiodącym. Całkowita wartość projektu wynosi  201 136,00 euro, z czego 90% zostanie dofinansowana ze środków Programu. Partnerzy projektu: Ministerstwo Turystyki i Kultury Obwodu Kaliningradzkiego, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Muzeum „Styl Miejski” w Kaliningradzie.  Pierwszym celem projektu jest rozwój wspólnych produktów turystycznych i usług, marketing zasobów dziedzictwa poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwój umiejętności powiązanych, osób i instytucji odpowiedzialnych za przedsięwzięcia w obszarze Programu.  Drugim celem projektu  jest wzrost liczby odwiedzających miejsca dziedzictwa historycznego i kulturowego na terenie 16 gmin Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz   Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Działania projektu: a. wykonanie  wydawnictw prezentujących polsko-rosyjskie produkty turystyczne („Zamki – oferta turystyczna”, „Szlakiem zamków”, „Szlakiem I wojny światowej”, „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – I. Kant”); b. study tour dziennikarzy oraz blogerów polskich, rosyjskich i niemieckich na szlakach turystycznych (Szlakiem Zamków Gotyckich,  Szlakiem M. Kopernika, Szlakiem I. Kanta, Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich, Szlakiem I wojny światowej, Szlakiem bursztynowy); c. tablice informacyjne „Szlakiem zamków i fortyfikacji” na terenie gmin Stowarzyszenia; d. gra turystyczna M. Kopernik – I. Kant; e. warsztaty pracowników kultury i turystyki; f. aplikacja mobilna. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące, rozpoczęcie projektu planowane jest w drugiej połowie 2019 roku

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Stowarzysznie gmin „Polskie zamki gotyckie” i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.