Gry historyczne: M. Kopernik – I. Kant

W początku sierpnia br. została wydana wersja polska oraz rosyjska miejskich gier historycznych opartych na zabytkach i miejscach historycznych współczesnego Olsztyna oraz Kaliningradu związanych z życiem i pracą dwóch wybitnych postaci historycznych – Mikołaja Kopernika oraz Immanuela Kanta. Do gry zapraszamy mieszkańców oraz odwiedzających turystów!

Przygotowanie oraz wydanie gry jest działaniem projektu nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’.

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.

Wydanie książki „Szlakiem wybitnych postaci historycznych Mikołaj Kopernik Immanuel Kant”

W końcu lipca br. została wydana wersja angielska oraz niemiecka książki p.t. „Szlakiem wybitnych postaci historycznych Mikołaj Kopernik Immanuel Kant”. Książka dedykowana jest dwóm najwybitniejszym postaciom nauki dawnych Prus Wschodnich (obecne województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradki FR). Są to Mikołaj Kopernik – genialny astronom, lekarz, ekonomista i administrator dóbr kapituły warmińskiej oraz Immanuel Kant – jeden z największych filozofów pochodzących z Królewca. Obaj, choć w różnych epokach, prowadzili tu swą działalność. Mimo że obecność Kopernika wiąże się przede wszystkim z Warmią, a Kanta z Królewcem to ślady ich obecności są udokumentowane po obu stronach dzisiejszej granicy polsko-rosyjskiej. Kopernik z racji swych obowiązków przebywał głównie w Lidzbarku Warmińskim, Fromborku i Olsztynie, ale dwukrotnie odwiedził Królewiec i był w wielu innych miejscowościach obecnego obwodu kaliningradzkiego np. Polessk, Sovietsk. Zaś Jarnołtowo, Gołdap, Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim szczycić się mogą, że niegdyś gościły Kanta – wielkiego królewieckigo filozofa.

Wydanie książek jest działaniem projektu nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’.

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.

Zapraszamy do lektury!

Wizyta blogerów turystycznych na szlakach Pomorza

W terminie 5 – 13 sierpień br. odbyła się na Pomorzu wizyta studyjna blogerów turystycznych – Anny i Adriana Żuchlińskich  reprezentujących serwis www.wszedobylscy.com. Blogerzy w czasie podróży odwiedzili miejsca i atrakcje dostępne na szlakach turystycznych województwa tj. Szlaku zamków gotyckich, Szlaku dworów i pałaców Kaszub Północnych, Szlaku bursztynowego.

Wizyta blogerów turystycznych jest działaniem projektu nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’. Organizatorem wizyty był partner projektu – Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku.

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.

Wizyta blogerów turystycznych na szlakach Warmii i Mazur

W terminie 26 czerwiec – 4 lipiec br. odbyła się trasami turystycznymi Warmii i Mazur wizyta studyjna blogerów turystycznych – Kasi i Macieja Marczewskich z Fundacji Ruszaj w Drogę!  Przewodnim hasłem wizyty był Szlak zamków gotyckich. Zapraszamy do lektury artykułu blogerów, poświeconego wrażeniom z wizyty studyjnej Jak zwiedzać zamki na Mazurach i Warmii? Ruszaj na Szlak Zamków Gotyckich! dostępnego na stronie

Wizyta blogerów turystycznych jest działaniem projektu nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’. Organizatorem wizyty był partner projektu – Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Olsztynie.

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.

kolejny polsko- rosyjski projekt Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”

Na spotkaniu Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w Swietłogorsku w dniach 17-18 styczna br. została podjęta decyzja o realizacji projektu „Turystyka ponad granicami – trasy turystyczne regionów transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski” którego Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” jest Beneficjentem Wiodącym. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące, główne działania to: wykonanie  wydawnictw prezentujących polsko-rosyjskie produkty turystyczne;  study tour dziennikarzy oraz blogerów na szlakach turystycznych Pomorza, Warmii, Mazur, Obwodu kaliningradzkiego FR;  tablice informacyjne „Szlakiem zamków i fortyfikacji”; aplikacja mobilna;  spotkania pracowników kultury i turystyki; gra turystyczna M. Kopernik – I. Kant;  promocja na polskim i rosyjskim rynku turystycznym. Całkowita wartość projektu wynosi 201 136,00 euro, z czego 90% zostanie dofinansowana ze środków Programu. Partnerzy projektu zaangażowani w realizację powyższych działań na terenie Polski oraz Federacji Rosyjskiej: Ministerstwo Kultury i Turystyki Regionu Kaliningrad, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Gdańsku, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie, Muzeum „Styl Miejski” w Kaliningradzie.

Informacja o wynikach pierwszego konkursu dostępna jest na stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Olsztynie

https://www.plru.eu/pl/aktualnosci/348,Zatwierdzono-projekty-w-ramach-celu-tematycznego-Dziedzictwo

Warsztaty regionalne dla nauczycieli – drugi stopień

Warsztaty regionalne dla nauczycieli – drugi stopień

W dniu 25 listopada br. zakończył się drugi etap projektu Gwara warmińska – warsztaty dla nauczycieli, realizowanego przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Stowarzyszeniem „Dom Warmiński”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Druga część projektu obejmowała takie zagadnienia jak: szlaki turystyczne Warmii i Mazur, oświata regionu po II wojnie światowej czy warsztaty muzyczne prowadzone przez solistę zespołu Babsztyl – Cezarego Makiewicza. Pozostałymi prowadzącymi byli: dr hab. Izabela Lewandowska (UWM), dr hab. Janusz Hochleitner (UWM), dr Iwona Jóźwiak (ODN) oraz gawędziarz, regionalista Edward Cyfus.

Efektem szkolenia jest nie tylko wzbogacenie działań sieci współpracy Regionalizm – patriotyzm jutra, funkcjonującej w Ośrodku od 2016 r., ale także zainspirowanie nauczycieli do pisania innowacji pedagogicznych oraz autorskich programów nauczania uwzględniających niematerialne dziedzictwo regionu. Przykładowe prace zostały umieszczone na stronie internetowej (https://pl-pl.facebook.com/PodrecznikRegionalnyDlaWarmiiIMazur/) i mogą stanowić przykłady dobrych praktyk dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Uczestnicy projektu otrzymali e-booki pt. Dzieje i kultura ziem pruskich, Olsztyn 2017, Wydawnictwo ElSet, (e-book został przygotowany na podstawie podręcznika Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2012) oraz Elementarz warmiński (współautorzy: I. Lewandowska, E. Cyfus, ilustracje A. Rok, Wydawnictwo ElSet, Olsztyn 2017).