Kętrzyn

sie 21, 2020

Kętrzyn jest niespełna 30-tysięcznym miastem leżącym na pograniczu Warmii i Mazur. Krzyżują się tu szlaki komunikacyjne prowadzące do Węgorzewa, Mrągowa, Bartoszyc, Giżycka. Tak atrakcyjne położenie stwarza szansę na rozwój turystyki i handlu. Położenie miasta na skrzyżowaniu szlaków turystycznych do Reszla i Świętej Lipki oraz nad Wielkie Jeziora, liczne atrakcje turystyczne regionu (m.in. barokowa bazylika w Świętej Lipce i pozostałości „Wilczego Szańca” – wojennej kwatery Adolfa Hitlera w Gierłoży), rozwijająca się sieć hoteli oraz możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu to tylko niektóre atuty Kętrzyna.

Miasto Kętrzyn (do 1946 r. Rastenburg) założone zostało przez Krzyżaków w miejscu pruskiej osady Rast. Początkowo istniała tu drewniana strażnica, wokół której rozwijała się osada. 11 listopada 1357 r. komtur Bałgi Johann Schindekopf nadał osadzie prawa miejskie. Niedługo potem w mieście rozpoczęto budowę kościoła obronnego pod wezwaniem św. Jerzego, zamku oraz murów obronnych. Na Przedmieściu Chłopskim istniał już wówczas murowany kościół św. Katarzyny – jeden z najstarszych w Prusach, rozebrany w 1820 r. Mieszkańcy Rastenborka kilkakrotnie występowali przeciwko władzy Zakonu Krzyżackiego.

W 1440 r. miasto było jednym z założycieli Związku Pruskiego. W 1454 r. zbuntowani mieszczanie zdobyli zamek i złożyli hołd królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi, jednak na mocy postanowień II pokoju toruńskiego z 1466 r. miasto pozostało w państwie zakonnym.

„Złoty wiek” w historii miasta rozpoczął się po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego (1525) i trwał do pierwszej wojny polsko-szwedzkiej (1628). Późniejsze wojny i wiążące się z nimi kontrybucje, a także liczne epidemie i pożary przyczyniły się do upadku znaczenia miasta. Nowe perspektywy rozwoju przyniósł dopiero koniec XIX w. Przyczyniły się do tego m.in. budowa dobrych dróg oraz połączeń kolejowych, rozwój przemysłu przetwórczego i rzemiosła.

Pod koniec stycznia 1945 r., po zajęciu miasta przez wojska radzieckie, żołnierze spalili większą część zabudowy Starego Miasta i przylegających do niego ulic. Lata powojenne to okres odbudowy i rozbudowy Kętrzyna.

Dominującą gałęzią przemysłu jest przetwórstwo rolno-spożywcze (wytwórnia majonezu, zakłady zbożowe). W Kętrzynie warto obejrzeć gotycką kolegiatę św. Jerzego z II połowy XIV w., która jest jedynym na Mazurach przykładem kościoła obronnego oraz neogotyckie budowle z końca XIX w. – ratusz i siedzibę dawnej loży masońskiej a także zachowane i odrestaurowane kamienice z końca XIX w. i początków XX w.

Zamek w Kętrzynie wybudowany został w II połowie XIV w. w południowo-wschodnim narożniku murów miejskich. W zamku istniały m.in. kaplica, piekarnia, kuchnia, młyn, słodownia i browar, skład mięsa, silos zbożowy, spiżarnia, zbrojownia i prochownia. Najbardziej reprezentacyjne skrzydło północne zajmował pfleger – prokurator, urzędnik sprawujący władzę z ramienia Zakonu. Przy zamku funkcjonował folwark.

Po 1525 r. zamek został siedzibą starostwa książęcego. W 1910 r. zamek przejęło miasto; przed drugą wojną światową znajdował się tu urząd finansowy i mieszkania urzędników. Początkowo była to budowla trójskrzydłowa, zamknięta od strony zachodniej murem z bramą wjazdową. Liczne przebudowy na przestrzeni stuleci, dostosowujące obiekt do pełnienia funkcji administracyjnych i mieszkalnych zmieniły wygląd obiektu.

W styczniu 1945 r. zamek został spalony. W trakcie odbudowy zamku w latach 1962-1966 przywrócono gotycki charakter budowli. Obecnie w kętrzyńskim zamku funkcjonują: Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego z interesującymi zbiorami regionalnymi.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
pl. Piłsudskiego 10/1, tel. 89 751 47 65, e-mail:it@it.ketrzyn.plwww.it.ketrzyn.pl

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, pl. Zamkowy 1, tel. 89 752 32 82, www.muzeum.ketrzyn.pl

MUZEUM – (czynne prócz poniedziałków w sezonie: wtorek – niedziela: 9.00 –18.00; po sezonie: wtorek – niedziela: 9.00–17.00)
charakter ekspozycji – historia i kultura regionu (kolekcja rzeźby gotyckiej i barokowej, kolekcja mebli, archiwum z zakresu historii regionu, zbiór publikacji poświęconych tematyce regionalnej), „Galeria Przyjaciół” – prezentacja polskiej sztuki współczesnej

TURYSTYKA
Kętrzyńskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24a, tel. 89 751 25 53, www.kck.ketrzyn.pl
Kino „Gwiazda”, ul. gen. Sikorskiego 24a, tel. 89 751 22 38
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kazimierza Wielkiego 12a, tel. 89 752 62 07
Stowarzyszenie im. A. Holza dla Porozumienia Polsko–Niemieckiego, ul. Mickiewicza 1, tel. 89 752 40 19
Kompleks rekreacyjno-rozrywkowy „Kętrzynianka”, ul. Szpitalna 1, tel. 89 652 17 77
Hala Mistrzów Świata W Siatkówce 2014 i Bałtyckie Centrum Bilardowe, ul. Moniuszki 1, tel. 89 751 31 98
Kryta pływalnia, ul. Poznańska 21, tel. 885 512 005
Stado Ogierów, ul. Bałtycka 1, tel. 89 752 51 71

BAZA NOCLEGOWA
Hotel „Koch” ul. Sportowa 1, tel. 89 751 10 93, www.masuren2.de
Hotel „Wanda”, ul. Wojska Polskiego 27, tel. 89 751 85 84, http://wandahotel.com
Hotel „Agros”, ul. Kasztanowa 1, tel. 89 751 52 40, www.hotel-agros.pl
Zajazd „Pod Zamkiem”, ul. Struga 3a, tel. 89 752 31 17, www.zajazd.ketrzyn.pl
Hotel „Wilczy Szaniec”, Gierłoż, tel. 89 741 00 31, https://wilczyszaniec.olsztyn.lasy.gov.pl
Hotel „Księżycowy Dworek”, Gierłoż, tel. 89 752 42 77, www.ksiezycowydworek.pl
Pensjonat „Tom”, ul. Ogrodowa 11, tel. 89 752 26 79

GASTRONOMIA
Restauracja „Aria”, ul. Daszyńskiego 25, tel. 89 751 24 55
Pizzeria „Centro”, ul. Sikorskiego 21, tel. 89 751 51 27
Restauracja „City Club”, ul. Lanca 3, tel. 89 753 14 48
Restauracja „Kardamon”, pl. Piłsudskiego 1, tel. 89 751 10 22
Restauracja „Stara Kamienica”, pl. Piłsudskiego 12, tel. 89 751 05 67
Restauracja „Wanda”, ul. Wojska Polskiego 27, tel. 89 751 85 84
Restauracja „Zajazd pod Zamkiem”, ul. Struga 3a, tel. 89 752 31 17
Pizzeria „Cois Cafe”, ul. Wojska Polskiego 15/1, tel. 89 751 55 50
Pizzeria – Kawiarnia „Maleńka”, ul. Gałczyńskiego 1, tel. 89 752 26 56
Pizzeria „Margaritta”, ul. Sikorskiego 19, tel. 89 751 40 20
Bar Smakosz, pl. Piłsudkiego 7, tel. 535 883 573
Kebab, ul. Wojska Polskiego 16, tel. 89 751 30 63
Bistro Jadłodlania, ul. Wyspiańskiego 6/1, tel. 888 099 950
Stołówka, ul. Wojska Polskiego 5, tel. 89 751 00 98

IMPREZY – Kaperalia, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rockowych Konfrontacje, Turniej Rycerski o Muszlę Św. Jakuba, Inscenizacja Bitwy Pod Wopławkami, Mazury Freestyle Battle, Jarmark Średniowieczny na Św. Jakuba, Czempionat Koni Zimnokrwistych I Pokazy Konne, Mazurski Piknik Wojskowy – Walkiria, Dni Kętrzyna, Kaziuki – Wilniuki, Międzynarodowe Zawody Street Dance Breakmania, Mazurskie Morcinki

informacje: www.kck.ketrzyn.pl

Urząd Miasta
ul. Wojska Polskiego 11, tel. 89 752 05 20
www.miastoketrzyn.pl