Lębork

sie 21, 2020

Przeszłość Lęborka jest ściśle związana z dziejami Pomorza Gdańskiego i Pomorza Zachodniego, z historią Polski i Niemiec. Istnieją hipotezy, że we wczesnym średniowieczu w pradolinie rzeki Łeby powstała przedlokacyjna osada, będąca zaczątkiem miasta. Nosiła nazwę Lewino i należała do książąt Pomorza Gdańskiego. Według zapisu pomorskiego kronikarza Restorfa, Lębork prawa miejskie uzyskał już w 1285 roku z rąk księcia gdańskiego Mściwoja II. Lepiej udokumentowany historycznie jest jednak fakt lokacji miasta w 1341 roku przez wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego, Dietricha von Altenburga. Jedną z pierwszych decyzji Krzyżaków była budowa zamku, kościoła i murów obronnych z basztami wokół miasta.

W latach 1310-1454 Lębork należał do państwa krzyżackiego. Po rozpoczęciu wojny trzynastoletniej, król Kazimierz Jagiellończyk wcielił miasto wraz z całym Pomorzem Gdańskim do Polski. W 1455 roku miasto przekazane zostało na warunkach tzw. „wiernej ręki” księciu pomorskiemu Erykowi II.

W 1490 roku Lębork przeszedł w ręce księcia pomorskiego Bogusława X, jako posag jego żony, córki króla Kazimierza Jagiellończyka. Stan ten trwał aż do 1637 roku, kiedy po bezpotomnej śmierci księcia Bogusława XIV Lębork włączony zostaje do Polski.

Tylko 20 lat miasto należało do Polski, gdyż już w 1657 roku król Jan Kazimierz na podstawie traktatów welawsko-bydgoskich oddaje je w lenno Fryderykowi Wilhelmowi I, elektorowi brandenburskiemu.
W 1773 roku na mocy traktatu rozbiorowego Lębork wcielony został do Prus Zachodnich i znalazł się w prowincji Pommern.

Na mocy traktatu wersalskiego ziemia lęborska została przyznana Niemcom.
Wynik II wojny światowej zdecydował o powrocie w 1945 roku Lęborka do Polski.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Punkt Informacji Turystycznej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska – Łeba”,
ul. Dworcowa 8a (budynek dworca PKP), tel. 601 825 206, e-mail: lotzl@wp.pl

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Lębork leży na turystyczno-pielgrzymkowym szlaku – Pomorskiej Drodze św. Jakuba. Warto zobaczyć:

  • ulica Staromiejska w centrum dawnego Lęborka ze stylowymi kamienicami mieszczańskimi z przełomu XIX i XX wieku – wizytówka i ulubione miejsce spacerów i spotkań lęborczan i turystów;
  • średniowieczne obwarowania miejskie wraz z basztami – w ramach programu rewaloryzacji dofinansowanego ze środków unijnych w latach 2009-2010 odzyskały swój dawny blask i stały się ważną atrakcją turystyczną Lęborka;
  • sanktuarium św. Jakuba Ap. z XIV/XV wieku z relikwiami św. Jakuba Apostoła;
  • gotycki zamek krzyżacki wraz z młynem zamkowym i spichlerzem (z XVI wieku).

Zamek należy do najstarszych zabytków Lęborka. Wzniesiony został w południowo-wschodnim narożniku miasta lokacyjnego. Zamek istniał już w 1363 roku i był siedzibą Dytrycha von Loupheima, pierwszego krzyżackiego wójta Lęborka. Zamek był wielokrotne przebudowywany, co zniekształciło jego pierwotny wygląd. W ścianie południowej zachowały się zarysy ostrołukowych okien i blend. Charakterystycznymi elementami są także gotyckie schodkowe szczyty i wbudowana w 1575 roku w północną część zamku kwadratowa klatka schodowa w kształcie wieży. Dziś zamek jest siedzibą sądu.

KULTURA
Muzeum, ul. Młynarska 14/15, tel. 59 862 24 14, www.muzeum.lebork.pl

Zwiedzanie:
Muzeum w Lęborku czynne jest od wtorku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00, w soboty od godz. 11.00 do 16.00, w niedziele od godz. 11.00 do 16.00.

W sezonie letnim (1.07. – 31.08.) muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, w soboty od godz. 11.00 do 16.00, w niedziele od godz. 11.00 do 16.00.

W poniedziałki muzeum jest nieczynne.

W Muzeum odbywają się projekcje filmu w technologii 3D. prezentującego Lębork na przestrzeni wieków.

W muzeum można bezpłatnie wypożyczyć audioprzewodniki w językach: polskim, angielskim, niemieckim i litewskim pomocne przy zwiedzaniu miasta (regulamin wypożyczeń na stronie internetowej Muzeum).

Baszta nr 27, ul. Basztowa – wystawa zanikającego rękodzieła, rzemiosła, ziołolecznictwa na Kaszubach, wystawy lokalnych artystów
Baszta nr 24 przy ul. Derdowskiego – prezentowane są tutaj kopie średniowiecznych strojów, uzbrojenia, broni, przedmiotów codziennego użytku
Baszta nr 32 przy ul. Korczaka – siedziba Lęborskiego Bractwa Rycerskiego, można tutaj obejrzeć salę kominkową, komnatę rycerską z kopiami uzbrojenia i sprzętem codziennego użytku

Wstęp do baszt nr 24, 27 i 32 (po kontakcie z Muzeum) i na prezentację filmu jest bezpłatny!

Wieża ciśnień w Parku Chrobrego – obiekt z 1912 r., po przebudowie i rewitalizacji mieści sale wystawowe z muzealiami (archeologia)

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”, ul. Gdańska12-13, tel. 59 862 25 30 i „Stacja Kultura”, ul. Dworcowa 8a, www.lck-fregata.pl
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, tel. 59 862 23 07, www.biblioteka.lebork.pl

BAZA NOCLEGOWA
Hotel „Vega”, ul. Boh. Monte Cassino 9, tel. 59 863 41 77, 863 41 76, www.hotel-vega.pl
Pokoje gościnne przy Karczmie Rycerskiej, al. Wolności 9, tel. 59 862 48 88, www.karczma-rycerska.pl
„Zajazd Kaszubski” Lubowidz – Jamy 2 (nad jez. Lubowidz, ok. 4 km od Lęborka przy drodze nr 6, kierunek Gdynia), tel. 59 861 27 50, 59 863 34 08, www.zajazdkaszubski.tp1.pl
Pokoje „Willa Babilon – Astoria”, ul. Pionierów 12 c, tel. 690 921 340, www.willababilon.pl
Motel „Tina” (domki drewniane), ul. Kusocińskiego 54 (koło stadionu miejskiego), tel. 59 862 76 25
Centrum „Perła”, ul. Kossaka 90, tel. 798 464 894, www.perla.lebork.pl

RESTAURACJE
„Różana”, ul. Wojska Polskiego 48 (park im. M. Michalskiego), tel. 59 863 46 00
„Lewinek”, ul. Targowa 51, tel. 59 841 22 15
Bar – Restauracja „Apis”, ul. Staromiejska 19, tel. 59 862 56 55
„Karczma Rycerska”, al. Wolności 9, tel. 59 862 82 00
Restauracja – hotel „Vega”, ul. Boh. Monte Cassino 9, tel. 59 863 41 77, 59 863 41 76

IMPREZY – Lęborskie Dni Jakubowe, Międzynarodowy Zlot Jakubów, Uliczny Bieg św. Jakuba, inscenizacje historyczne w rejonie średniowiecznych murów miejskich, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

informacje: www.lebork.pl

Urząd Miejski
ul. Armii Krajowej 14, tel. 59 862 42 80
www.lebork.pl