Lidzbark Warmiński

sie 21, 2020

Lidzbark Warmiński położony jest u ujścia rzeki Symsarny do Łyny, w odległości 48 km od miasta wojewódzkiego Olsztyna i około 30 km od północnej granicy państwa. Dolina, w której leży miasto, otoczona jest malowniczymi wzgórzami morenowymi, z bogatą florą i fauną, a mało przekształcone i zanieczyszczone środowisko naturalne jest ostoją dzikiej zwierzyny i ptactwa. Pejzaże, które można tu podziwiać do złudzenia przypominają krajobrazy górskich szlaków. W dolinie rzeki Symsarny znajduje się park krajobrazowy, na terenie którego – wzdłuż rzeki – prowadzi 2,5 km ścieżka turystyczna. Lidzbark Warmiński przez prawie 400 lat był historyczną stolicą Warmii. Dzięki swemu położeniu i licznym zabytkom określany jest często mianem „Perły Warmi” lub „Wenecją Północy”.

Zespół zamkowy tworzą zamek i przedzamcze usytuowane od południa, otoczone murami i fosą, malowniczo położone przy ujściu rzeki Symsarny do rzeki Łyny. Zamek był historyczną rezydencją biskupów warmińskich (zw. Heilsberg), ośrodkiem ich władzy świeckiej i kościelnej na terenie diecezji warmińskiej. Zamek zbudowano w latach 1350-1401 za rządów trzech kolejnych biskupów – Jana z Miśni, Jana Striprocka i Henryka III Sorboma, odbudowany po pożarze w 1497 r.

Zamek wzniesiono na planie kwadratu z głównym wjazdem od południa. Cztery skrzydła obiektu otacza wewnętrzny czworoboczny dziedziniec z piętrowymi arkadowymi krużgankami – perła architektoniczna światowej klasy! W przyziemiu mieściły się: kuchnia zamkowa, piekarnia, browar, spiżarnia i wartownia. Pierwsza kondygnacja zamku pełniła funkcje reprezentacyjne, znajdował się tam także apartament biskupa. We wnętrzach zachowały się ścienne malowidła powstałe na przestrzeni od końca XIV w. po drugą połowę XVIII w. Najstarsza polichromia z ok. 1380 r. przedstawia Koronację Marii Panny. Częściowo zachował się najstarszy znany poczet biskupów warmińskich z alegorycznym przedstawieniem pierwszego z nich – Anzelma. Ciekawostką jest herbarz biskupów warmińskich namalowany w XVII w. z polecenia biskupa Stefana Wydżgi, kontynuowany po dzień dzisiejszy. Uwagę zwraca wyjątkowo urokliwa kaplica zamkowa p.w. Katarzyny z Aleksandrii, której wyposażenie w stylu wczesnego rokoka ufundował biskup Adam Stanisław Grabowski w połowie XVIII w. Atrakcją turystyczną jest karcer ze studnią zapomnienia usytuowany w północno – wschodniej wieży.

Historia zamku jest związana z wybitnymi postaciami epoki. W latach 1495-1496 i 1503-1510 mieszkał tu Mikołaj Kopernik jako nadworny medyk swojego stryja – Łukasza Watzenrode. W lidzbarskim zamku Kopernik napisał zarys swojego dzieła pt. „Komentarzyk o hipotezach ruchów niebieskich”. Tu także dokonał przekładu z greki na łacinę dzieła Teofilakta Symokatty „Listów obyczajowych, sielskich i miłosnych”. Z zamkiem związana jest również postać Stanisława Hozjusza – wielkiego teologa, zaufanego papieża Piusa IV (Giov. Angelo de Medici), z tego okresu pochodzi herb Medyceuszy i Hozjusza zachowany na krużgankach. Ostatnim biskupem mieszkającym w lidzbarskiej rezydencji był poeta Ignacy Krasicki, który opuścił Heilsberg w 1794 r. Od trzydziestu lat ku pamięci Księcia Poetów organizowany jest najstarszy ogólnopolski konkurs kabaretowy – Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, który odbywa się w przyzamkowym amfiteatrze.

Od 1961 r. zamek jest siedzibą Muzeum Warmińskiego. Na zamku są eksponowane najcenniejsze zbiory sztuki dawnej z terenu Warmii i Prus Krzyżackich oraz wybitne dzieła malarstwa polskiego XX w. Można obejrzeć sztukę gotycką, malarstwo religijne (XVII – XIX w.), wizerunki biskupów warmińskich oraz przedmioty związane z ich mecenatem, w tym rzemiosło artystyczne – złotnictwo i tkaniny, meble, kolekcję portretów przodków Ignacego Krasickiego oraz zbiór obrazów polskich malarzy m.in. Juliana Fałata, Jana Stanisławskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera, Leona Wyczółkowskiego itp. W obrębie miasta znajdują się także: Wysoka Brama i mury obronne stanowiące pozostałość po fortyfikacjach miejskich, letni pawilon zwany oranżerią, położony na terenie dawnego ogrodu biskupiego (w początkach XX w. na jego miejscu założono cmentarz komunalny), kościół parafialny p.w. św. Piotra i św. Pawła oraz Michała Archanioła, kościół ewangelicki (obecnie cerkiew prawosławna p.w. św. Piotra i św. Pawła), kościół św. Krzyża w Pilniku oraz liczne zabytkowe kamienice i kapliczki.

W 2011 r. na przedzamczu zamku lidzbarskiego otwarto ekskluzywny czterogwiazdkowy Hotel Krasicki.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Krasickiego 1, tel. 89 519 00 52, e-mail: it@lidzbarkwarminski.pl
Informacja Turystyczna (punkt sezonowy, czynny od 1 maja do 31 sierpnia), pl. Wysokiej Bramy 2, tel. 89 767 41 48, e-mail: it@lidzbarkwarminski.pl

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Muzeum Warmińskie, Oddział Muzeum Warmii i Mazur, z siedzibą w zamku, Plac Zamkowy 1, tel. 89 767 21 11, e-mail: muzeums@tlen.plwww.muzeum.olsztyn.pl
Czynne codziennie oprócz poniedziałków: w sezonie od 9.00 do 17.00, we wtorki od 11.00 do 19.00; po sezonie od 9.00 do 16.00

EKSPOZYCJE STAŁE
„Wybitni mieszkańcy zamku lidzbarskiego”, „Sztuka średniowieczna Warmii i Prus Krzyżackich”, „Malarstwo religijne XVII – XIX w. w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur”, „Metale kolorowe. Utensylia sakralne i świeckie od końca XIV do początku XX w. z kolekcji konwisarstwa, ludwisarstwa, mosiężnictwa i kotlarstwa”, „Malarstwo polskie z pierwszej połowy XX w.”, „Pastele. Malarstwo polskie z pierwszej połowy XX w.”

KULTURA
Lidzbarski Dom Kultury, ul. Słowackiego 4, tel. 89 767 26 88, e-mail: ldk@lidzbarkwarminski.pl
Dom Środowisk Twórczych „Ratusz”, ul. Ratuszowa 5, tel. 89 527 07 63
Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto, ul. Poniatowskiego 3, tel./fax 89 767 31 47, e-mail: mdklidzbarkwarm@tlen.pl

BAZA NOCLEGOWA
Hotel „Krasicki” ****, Plac Zamkowy 1/7, tel. 89 527 08 50, 537 17 00, e-mail: hotel@hotelkrasicki.plwww.hotelkrasicki.pl
Hotel „Pod Kłobukiem”, ul. Olsztyńska 4, tel. 89 767 32 91, www.klobukhotel.pl
Hotel „Kopernik”, ul. Zielona 1, tel. 89 767 50 10, www.kopernikhotel.pl
Hotel „Przy Bramie”, ul. Konstytucji 3 Maja 18, tel. 89 767 20 99, www.hotelik24.pl
Hotelik Warmia, ul. Konstytucji 3-go Maja 22, tel. 89 767 02 10, 723 714 920, e-mail: jan.stan@wp.plwww.hotelikwarmia.pl
Perła Warmii, ul. Dąbrowskiego 22c, tel. 601 254 282, 693 431 393, e-mail: rezerwacje@perlawarmii.plwww.perlawarmii.pl
ZAJAZD ULURU, ul. Bartoszycka 29, tel. 89 767 32 64, e-mail: uluru@uluru.pl
Hotel „Gościniec Myśliwski”, ul. Spółdzielców 2b, tel. 89 767 52 59, www.gosciniecmysliwski.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze Leśne”, Medyny 4, (2 km od miasta), tel. 89 767 24 27, www.zaciszelesne.pl
Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe „Świteź”, Kłębowo 50, (8 km od miasta), tel. 89 766 23 60

GASTRONOMIA
Restauracja Hotelu Krasicki, Plac Zamkowy 7, tel. 89 537 17 30, e-mail: restauracja@hotelkrasicki.plwww.hotelkrasicki.pl
Restauracja Hotelu Górecki, ul. Olsztyńska 4, tel. 89 767 32 92, e-mail: info@hotelgorecki.plwww.hotelgorecki.pl
Restauracja – kawiarnia Starówka, ul. Hoża 39, tel. 89 767 0060, 792 435 641, 792 435 642, e-mail: info@restauracja-starówka.plwww.restauracja-starówka.pl
Restauracja Warmianka, ul. Plac Młyński 4, tel. 89 767 67 07
Restauracja Pivnica, ul. Plac Wolności 7-9/1, tel. 89 722 80 55
Bar Smak, ul. Wysokiej Bramy 4, tel. 89 767 39 29
Zajazd Wika, ul. Kopernika 33, tel. 89 527 61 08, 501 513 355, www.zajazdwika.com
Zajazd Uluru, ul. Bartoszycka 29, tel. 89 767 32 64, e-mail: urulu@urulu.pl
Smażalnia ryb Neptun, ul. Milewicza 7, tel. 89 767 56 21, otwarta w sezonie letnim tj. od 1 maja do 30 września
Pizzeria Retro, ul. Dębowa 5, tel. 89 767 63 35, 510 626 161, www.lwpizza.pl
Pizzeria Venezia, ul. Astronomów 2, tel. 89 767 33 33
Pizza Bar, ul. Kopernika 5, tel. 89 767 03 06
Camera Cafe, ul. Wysokiej Bramy 27, tel. 89 767 00 70
Caffe Pasja, ul. Kajki 7, tel. 89 523 63 47, www.caffepasja.manifa.com
Cukiernia Złoty Róg, ul. Wysokiej Bramy 1, tel. 89 767 01 14
Sweet Coffee, ul. Powstańców Warszawy 10/3
Lodziarnia Dolce Vita, ul. Mickiewicza 10, otwarta w sezonie letnim

IMPREZY – Bitwa pod Heilsbergiem, Festiwal Serów Farmerskich i Tradycyjnych „Czas na Ser”, Festiwal Rapu i Graffiti, Lidzbarskie Wieczory Jazzowe, Lidzbarskie Spotkania Muzyczne, Festiwal Kultury Myśliwskiej, Energa Varmia Musica, Mistrzostwa Polski Północnej w Skokach przez Przeszkody, Dni Lidzbarka Warmińskiego, Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych, Święto Kaczki, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, Finał Regionalny Konkursu Smak Warmii, Mazur i Powiśla, Niedziela Cittaslow Mistrzostwa motocrossowe

informacje: www.lidzbarkw.eu

Urząd Miasta
ul. Świętochowskiego 14, tel. 89 767 85 00
www.lidzbarkw.eu