Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej „Wspólne Dziedzictwo Kultury”

cze 17, 2021

Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej „Wspólne Dziedzictwo Kultury” to wydarzenie w którym Malbork  staje się stolicą muzyki granej i śpiewanej przed wieloma wiekami. Słuchacze mają okazję posłuchania wiernych replik instrumentów z przeszłości, poznania dawnych pieśni, tańców i strojów a także zobaczenia różnych form teatralnych. W tym czasie obchodzona jest rocznica jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Malborka, dzięki któremu miasto zostało odebrane Krzyżakom i na 315 lat przeszło pod władanie Polski. Było to 8 czerwca 1457 r. Tego dnia król Kazimierz Jagiellończyk wraz ze swoją świtą wjechał do Malborka. Stało się to po wykupieniu zamku z rąk czeskich wojsk zaciężnych, którym Zakon przekazał twierdzę w zastaw ze względu na brak funduszy na zapłatę za żołd. Kosztowało go to 190 tysiące czeskich florenów czyli około 650 kg złota. I były to dobrze wydane pieniądze!

Lokalizacja

Malbork

Termin

Czerwiec / Lato

Kontakt

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
kultura.malbork.pl