Usunięcie konta

Jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz usunąć swoje konto z aplikacji “Szlaki Zamków Gotyckich”, prosimy o kontakt z administratorem. Możemy zrozumieć, że decyzje i preferencje użytkowników mogą się zmieniać, dlatego też stworzyliśmy prostą procedurę usuwania konta.

Jak usunąć konto?

Aby usunąć swoje konto, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres info@zamkigotyckie.org.pl w tytule proszę napisać “Usuwanie Konta”. W treści wiadomości prosimy podać adres e-mail powiązany z kontem, które chcesz usunąć.

Po otrzymaniu Twojego żądania, administrator dokona usunięcia Twojego konta z naszej aplikacji. Proces ten może potrwać kilka dni roboczych. Administrator nie prześle podtwierdzenia usunięcia konta

Pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu usuwania konta lub potrzebujesz dodatkowych informacji, nie wahaj się skontaktować z nami. Jesteśmy tu, aby pomóc!

Zapraszamy do korzystania z aplikacji “Szlaki Zamków Gotyckich” i życzymy udanych podróży po fascynujących szlakach naszego dziedzictwa historycznego.

English translation – ACCOUNT DELETION

If for any reason you wish to delete your account from the “Trails of Gothic Castles” application, please contact the administrator. We understand that users’ decisions and preferences may change, so we have created a simple account deletion procedure.

HOW TO DELETE YOUR ACCOUNT?

To delete your account, please send an email to info@zamkigotyckie.org.pl with the subject line “Account Deletion.” In the body of the email, please provide the email address associated with the account you wish to delete.

Upon receiving your request, the administrator will delete your account from our application. This process may take several business days. The administrator will not send a confirmation of the account deletion.

QUESTIONS?

If you have any questions about the account deletion process or need additional information, please do not hesitate to contact us. We are here to help!

Feel free to use the “Trails of Gothic Castles” application and we wish you successful journeys along the fascinating trails of our historical heritage.