Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki Gotyckie” wraz z partnerami z krajów wyszehradzkich: Czech, Słowacji i Węgier będą prowadzić wspólne przedsięwzięcie w zakresie rozwoju regionalnego, ochrony środowiska i turystyki, dążąc do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez połączenie międzynarodowego doświadczenia i know-how.

Projekt „Odkryj ukryte skarby pereł turystycznych i podróżniczych” jest realizowany dzięki Funduszowi Wyszehradzkiemu. 

Oferty turystyczne na obszarze działania Partnerów, pomimo posiadanych walorów kulturowych, przyrodniczych, turystycznych są mało znane wśród mieszkańców krajów V4. Wynika to z faktu, że Partnerzy koncentrują swoje działania na własnym obszarze oraz na obszarze transgranicznym.

Projekt wspiera wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działaniach promocyjnych na rzecz produktów turystycznych krajów i regionów partnerskich, a także w budowaniu sieci współpracy pomiędzy Partnerami a przedstawicielami społeczności lokalnych.  Wykorzystanie nowoczesnych technologii wspiera zasady zrównoważonego rozwoju w turystyce, którego naczelną zasadą jest zachowanie równowagi między interesami ludzi i środowiska. Działania projektowe wspierają turystykę w małych grupach, tematyczną i aktywną, nastawioną na poznawanie miejsc zamiast intensywnego podróżowania, pobyty w małych hotelach i gospodarstwach agroturystycznych. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych turystów, poszukujących miejsc do wypoczynku w naturalnym środowisku o wysokim poziomie sanitarnym, we własnym kraju lub za granicą – w kraju najbliższego sąsiada, z gwarancją szybkiego powrotu do domu w razie nagłej potrzeby. Działania projektu mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na usługi turystyczne po okresie izolacji, zapewniają przyjazne środowisku oferty i zrównoważony rozwój gospodarczy obszarów działania Partnerów.

Działania projektu:

  • interaktywna mapa „Rekreacja na Szlakach V4″, na której obecne będą oferty pobytów w obiektach zabytkowych, turystyki aktywnej, turystyki wiejskiej i agroturystyki, wiosek tematycznych.
  • interaktywna mapa „Historia na Szlakach V4”, na której obecne będą oferty odtwórców historycznych, przedstawicieli dawnych zawodów, produktów kulinarnych i rękodzielniczych lokalnych marek oraz imprez i rekonstrukcji historycznych, np. inscenizacji bitew, jarmarków średniowiecznych;
  • wizyta czeskich blogerów turystycznych w Polsce;
  • wizyta węgierskich blogerów turystycznych na Słowacji i w Polsce;
  • wizyta polskich blogerów turystycznych na Słowacji i Węgrzech;
  • wizyta polskich blogerów turystycznych w Czechach;
  • wizyta polskich blogerów turystycznych na Słowacji;
  • wizyta słowackich blogeró turystycznych w Polsce.

Tematem przewodnim wizyt będą zamki i największe atrakcje turystyczne powyższych krajów. Zapraszamy na stronę projektu www.zamkigotyckie.org.pl do śledzenia aktualności na temat postępów w realizacji projektu.

Partnerzy:

Wartość projektu: 26 900,00 EUR
Termin realizacji projektu: sierpień 2022 – styczeń 2024

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Visegrad Fund: www.visegradfund.org