Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich 2023

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty konkurs wiedzy o zamkach gotyckich został wpisany w 2023 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I etap (gminny) – przeprowadzony zostanie na terenie 14 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” w dowolnie wybranych przez gminy terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;

– II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 roku, w Urzędzie Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, od godz. 11.00 do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu w Olsztynie udział wezmą zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych gmin w kategorii – szkoły podstawowe. W związku z powyższym każdą gminę  reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu  gminnego konkursu – pierwszego i drugiego miejsca. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun. Obydwa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie. Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego konkursu. W terminie do 31 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” nazwiska dwóch zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego konkursu, na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl.

Dodatkowe informacje: Izabela Narożniak-Jakubowska – dyrektor biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, tel. +48 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl oraz w regulaminie dostępnym poniżej. Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje materiał wskazany w bibliografii konkursu i zeskanowany na potrzeby konkursu, dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” www.zamkigotyckie.org.pl, w zakładce: konkurs wiedzy o zamkach gotyckich.

Bibliografia konkursu:

Etap pierwszy (gminny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

  • K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 6, 7, 14, 15, 28, 29, 34, 35
  • P. Skurzyński, Zamki Krzyżackie, strony: 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
  • Sz. Drej, Święta Warmia, strony: 12, 16, 17, 27, 38

 

Etap drugi (centralny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

  •  Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108
  • S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 62, 63, 64, 65, 72, 73
  •  K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 7, 8, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43
  • ks. J.J. Górny, Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, strony: 37-43,  44-46, 48-52
  • REGULAMIN KONKURSU

Załącznik dot. obrotu danych osobowych (RODO)