Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich 2024

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I etap (gminny) – przeprowadzony zostanie na terenie 14 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” w dowolnie wybranych przez gminy terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;

– II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 roku, w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, od godz. 11.00  do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu w Stębarku udział wezmą zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych gmin w kategorii – szkoły podstawowe. W związku z powyższym każdą gminę  reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu  gminnego konkursu – pierwszego i drugiego miejsca. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun. Obydwa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie. Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego konkursu. W terminie do 31 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” nazwiska dwóch zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego konkursu, na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl.

Dodatkowe informacje: Izabela Narożniak-Jakubowska – dyrektor biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, tel. +48 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl oraz w regulaminie dostępnym poniżej. Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje materiał wskazany w bibliografii konkursu i zeskanowany na potrzeby konkursu, dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” www.zamkigotyckie.org.pl, w zakładce: konkurs wiedzy o zamkach gotyckich.

Bibliografia konkursu

Etap pierwszy (gminny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

  • K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 2, 3, 6, 7, 28, 29, 34, 35, 42, 43
  • P. Skurzyński, Zamki Krzyżackie, strony: 20, 21, 27, 28, 29, 34

Etap drugi (centralny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

  •  Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108
  • S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 62, 63, 64, 65, 72, 73
  •  K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 7, 8, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 4