O projekcie

Projekt nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski

Partnerzy:

  • Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” – Beneficjent Wiodący
  • Ministerstwo Turystyki i Kultury Obwodu Kaliningradzkiego
  • Muzeum „Styl Miejski” w Kaliningradzie
  • Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
  • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Celem ogólnym  projektu jest zwiększenie efektywności współpracy Partnerów z Polski oraz z Rosji na rzecz zachowania i promocji wspólnego dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego  północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Główne działania projektu:

wykonanie wydawnictw prezentujących polsko-rosyjskie produkty turystyczne („Zamki – oferta turystyczna”, „Szlakiem zamków”, „Szlakiem I wojny światowej”, „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – I. Kant”); b. study tour dziennikarzy oraz blogerów polskich, rosyjskich i niemieckich na szlakach turystycznych (np. Szlakiem Zamków Gotyckich, Szlakiem M. Kopernika, Szlakiem I. Kanta, Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich, Szlakiem I Wojny Światowej, Szlakiem bursztynowym); c. wykonanie tablic informacyjnych pn. „Szlakiem zamków i fortyfikacji” na terenie gmin Stowarzyszenia; d. gra turystyczna M. Kopernik – I. Kant; e. warsztaty pracowników kultury i turystyki; f. aplikacja mobilna.

Wartość projektu: 201 136,00 EUR

Termin realizacji projektu: wrzesień 2019 – sierpień 2021

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Stowarzysznie gmin „Polskie zamki gotyckie” i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.