Krzyżacy przystąpili do budowy warownego zamku w Bytowie w latach 1398-1405. Na lokację zamku wybrano górujące nad miastem wzgórze o znakomitych naturalnych warunkach obronnych.
Budowla powstała na planie prostokąta o wymiarach 70 m x 50 m. Zamykające prostokątny dziedziniec kamienno – ceglane mury o fundamentach blisko 3 metrowej grubości spięto w narożach wieżą i trzema wysuniętymi basztami. Podejścia do zamku od strony wschodniej bronił system fos, przedzamcze i zwodzony most.

Nowoczesny na owe czasy zamek pełnił m.in. rolę strażnicy granicznej, siedzibę administracji krzyżackiej oraz zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropejskiego, podążającego do stolicy państwa krzyżackiego w Malborku. W czasie wojny trzynastoletniej zamek bytowski dostał się w ręce króla polskiego Kazimierz Jagiellończyka, który nadał dożywotnio ziemię bytowską księciu pomorskiemu Gryficie – Erykowi II. W czasach książęcych zamek pełnił m.in. funkcję letniej rezydencji książęcej.

W ciągu stuleci zamek pełnił różnorodne funkcje. Gdy w 1974 roku zakończono prace remontowe w skrzydle wschodnim, znalazła tam swoją siedzibę biblioteka. W 1980 r. oddano do użytku skrzydło południowe i tam zlokalizowano hotel i restaurację. W budowlach skrzydła północnego znalazło swoją siedzibę Muzeum Zachodniokaszubskie. Dzisiaj bractwa rycerskie organizują pokazy walk rycerskich na zamku przez co pobyt w tym wyjątkowo urokliwym miejscu jest jeszcze bardziej atrakcyjny. W Bytowie turysta znajdzie czyste środowisko i klimat serdeczności. Ziemia bytowska charakteryzuje się silnie urozmaiconą rzeźbą terenu. Lasy w regionie są magnesem dla miłośników pieszych i rowerowych wycieczek oraz dla myśliwych i zbieraczy runa leśnego. Dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna stwarza doskonałe warunki dla rozwoju żeglugi na jeziorach oraz spływów kajakowych. Rezerwaty przyrody i oznakowane piesze szlaki turystyczne podnoszą turystyczną atrakcyjność ziemi bytowskiej. Szczególnie polecane są: szlak rowerowy Miastko – Bytów – Lębork – Łeba; szlak kajakowy rzeką Słupią; szlak spacerowy z Rekowa do Kłączna oraz oznakowane szlaki piesze: niebieski i żółty.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 68 39, e-mail: [email protected]

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Zamek Bytowski, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 55 12, www.zamekbytowski.pl
Muzeum Zachodniokaszubskie, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 26 23, www.muzeumbytow.pl

MUZEUM – poniedziałek: 10.00 – 16.00 – wstęp bezpłatny
Muzeum zajmuje północne, najstarsze skrzydło zamku zwane Domem Zakonnym oraz dwie przylegające do niego Baszty: Młyńską i Prochową jak również kurtynowy mur obronny.

Zwiedzanie:

  • poniedziałek: 10.00 – 16.00 – wstęp bezpłatny
    (Wstęp bezpłatny wyłącznie na stałą ekspozycję etnograficzną. Całe muzeum dostępne za pełną opłatą)
  • wtorek – piątek: 10.00 – 18.00 (po sezonie do 16.00)
  • sobota – niedziela: 10.00 – 18.00 (po sezonie do 16.00)

Wieża dawnego kościoła św. Katarzyny w Bytowie
W obiekcie mieści się Oddział Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego. Oddział ten prezentuje ekspozycje stałe o charakterze historycznym związane z przeszłością miasta Bytowa i historycznej ziemi bytowskiej.
Most kolejowy nad rzeką Borują – most kolejowy, po którym nigdy nie przejechał pociąg. Wybudowany pod koniec XIX wieku nad rzeką Borują wiadukt, miał służyć powstającej linii kolejowej do Miastka. Jednak już po zakończeniu prac poprowadzono tory zaledwie kilkaset metrów od pierwotnych planów. W rezultacie nie przejechał po nim nigdy żaden skład kolejowy. Na filarach mostu widnieją herby Prus, Pomorza, Bytowa oraz niemieckich kolei.

Kościół Św. Jerzego, Cerkiew bizantyjsko-ukraińska
Kościół Św. Jerzego wzniesiony został w latach 1675 – 85 przez miejscowych ewangelików. Do 1859 roku odbywały się tu nabożeństwa w języku kaszubskim. Obecnie jest to cerkiew bizantyjsko-ukraińska, w której można zobaczyć XVII wieczne tabernakulum z cerkwi Surochów (na Podkarpaciu) oraz ikonostas.

Zespół kamienic wielorodzinnych w zabudowie zwartej powstałych w większości u schyłku XIX wieku przy ul. Drzymały

KULTURA
Bytowskie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 12, tel. (+48) 59 822 25 44, www.bck-bytow.pl
Kino Albatros, ul. Wojska Polskiego 12, tel. (+48) 59 822 25 44, www.bck-bytow.pl
Bractwo Rycerskie Zastęp Krzyżogryfa, ul. Zamkowa 2, tel. (+48) 695 592 407
Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie Oddział w Bytowie, ul. Zamkowa 2, tel. (+48) 59 822 55 12

BAZA NOCLEGOWA
Hotel W Zamku**, ul. Zamkowa 2, tel. (+48) 59 822 20 94, (+48) 822 20 95, www.hotelwzamku.pl
Hotel Dana **, ul. Derdowskiego 1, tel. (+48) 59 822 28 47, (+48) 59 822 60 47, www.ulanspa.pl
Centrum Ułan SPA, ul. Tartaczna 10, tel. (+48) 59 822 66 47, (+48) 59 822 32 47, www.ulanspa.pl
Dom Sportowca, ul. Mickiewicza 13, tel. (+48) 59 822 26 10, (+48) 725 128 755, www.basen-bytow.pl

GASTRONOMIA
Restauracja Jaś Kowalski, ul. Zaułek Drozdowy 3, tel. (+48) 59 822 55 04
Restauracja W Zamku, ul. Zamkowa 2, tel. (+48) 59 822 20 94, (+48) 59 822 20 95
Restauracja Ułan, ul. Tartaczna 10, tel. (+48) 59 822 66 47, (+48) 59 822 32 47
Restauracja Młyn, ul. Wolności 15, tel. (+48) 880 503 503
Restauracja Kaszubianka, ul. Wojska Polskiego 26, tel. (+48) 59 822 26 42
Restauracja U Maryli, ul. Wojska Polskiego 12, tel. (+48) 513 917 358
Restauracja Nad jeziorem Jeleń, ul. Ośrodek Jeleń 1, tel. (+48) 504 577 024, (+48) 59 822 65 70
Restauracja Zielone Wzgórza, ul. Świerkowa 1, Mądrzechowo, tel. (+48) 607 601 736
Piwnica Pełna Smaku, ul. Derdowskiego 1, tel. (+48) 59 821 21 20
Qltura Club, ul. Jana Pawła II 19, tel. (+48) 508 058 014
Bar Tonic, ul. Armii Krajowej 7, tel. (+48) 59 822 22 20
Bar Gyros, ul. Gdańska 12, tel. (+48) 59 822 56 04
Bar Beza, ul. 1-go Maja 4, tel. (+48) 504 18 72 57
Bar Döner Express, ul. Dworcowa 17a, tel. (+48) 59 822 62 19
Kebab XL, ul. Ogrodowa 3a, tel. 608 277 772
Bar Mały, ul. Wojska Polskiego 40, tel. (+48) 59 822 27 16
Kawiarnia Słodka babeczka, ul. Jana Pawła II 7/2, tel. (+48) 691 928 941, (+48) 663 556 747
Kawiarnia PAUZA, ul. Wojska Polskiego 35c, tel. (+48) 790 366 790
Klub Nisza, ul. Zamkowa 2

IMPREZY – Dni Bytowa, Jarmark Pomorski, Festiwal Cassubia Cantat, BytOFFsky Festiwal, Festiwal Piosenki Wschodami Gwiazd, Bytowska Watra, Przegląd Twórczości Kaszubskiej, Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej, spotkania kabaretowe, koncerty i przedstawienia plenerowe, koncerty kameralne z cyklu Muzyka na Zamku

informacje: www.bck-bytow.pl

Urząd Miejski
ul. 1 Maja 15, tel. 59 822 20 11
www.bytow.com.pl