Podsumowanie konkursu „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy” 2022

Podsumowanie konkursu „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy” 2022

Głównym założeniem konkursu było zachęcenie młodych mieszkańców Warmii, Mazur, Pomorza do wycieczek edukacyjnych, zainteresowania się najbliższą okolicą i odkrywania szlaków pamięci, czyli odszukaniu śladów z przeszłości – miejsc, znaków pamięci walk lub ważnych...
Konkurs „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy”

Konkurs „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy”

Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” (https://zamkigotyckie.org.pl/); Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (wmodn.olsztyn.pl). Cele konkursu: pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej młodzieży i przynależności...
Konkurs „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy”

Webinarium „Miejsca pamięci”

Zapraszamy pracowników kultury i nauki z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego na webinarium pn. „Miejsca pamięci” które odbędzie się w dniu 23 września br. (piątek) w godz. od. 16.00–18.30 według następującego harmonogramu: osoby prowadzące: dr I. Jóźwiak,...
Konkurs „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy”

Zadanie pn. „Miejsca pamięci Warmii, Mazur, Pomorza”

Celem ogólnym zadania jest wzrost świadomości społecznej najmłodszych mieszkańców województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, przede wszystkim z 14 gmin członkowskich Wnioskodawcy (Bytów, Człuchów, Lębork, Malbork, Gniew, Sztum, Nowe, Kwidzyn, Ostróda, Nidzica,...