zawarcie umowy w sprawie realizacji działania

W dniu 31 maja 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Stowarzyszeniem gmin “Polskie zamki gotyckie” a Pawłem Moszczyńskim, zam. ul. Lisi Jar 6 m. 24, 02-798 Warszawa, w sprawie realizacji usługi polegającej na stworzeniu od podstaw multimedialnej mapy...

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na stworzeniu od podstaw multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line, dostępnych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim: opracowanie koncepcji, instalacja i pełne uruchomienie mapy wraz grą na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl.

Olsztyn, dnia 26.04.2021r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności Zamawiający: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,  Strona: www.zamkigotyckie.org.pl, e-mail:...

Szacowanie wartości zamówienia – interaktywna mapa szlakiem zamków gotyckich

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” w celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego przebudowy strony internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.org.pl, celem zamieszczenia interaktywnej mapy pn. „Szlakiem Zamków Gotyckich” w wersji polskiej i angielskiej. Strona www.zamkigotyckie.org.pl będzie wzbogacona o nowe treści informacyjne oraz nowe parametry techniczne, poprzez rozszerzenie podstawowych funkcjonalności systemu zarządzania treścią Wordpress o możliwość dodania do właściwości wpisów, współrzędnych GPS oraz piktogramów w celu prezentacji ich na interaktywnej mapie OpenStreetMap wyświetlanej poprzez wtyczkę „Leaflet Map”. Da to możliwość wyświetlania, zarządzania oraz filtrowania treści przygotowanych w trakcie realizacji zamówienia, przy pomocy wbudowanych narzędzi Wordpress z racjonalnym wykorzystaniem pamięci oraz z zachowaniem domyślnej płynności działania systemu.

zawarcie umowy w sprawie realizacji działania

W dniu 31 maja 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Stowarzyszeniem gmin “Polskie zamki gotyckie” a Pawłem Moszczyńskim, zam. ul. Lisi Jar 6 m. 24, 02-798 Warszawa, dotycząca realizacji usługi polegającej na stworzeniu od podstaw multimedialnej mapy...