Wybór oferty oraz zawarcie umowy z wykonawcą

Została wybrana oferta na realizację usługi polegającej na stworzeniu od podstaw Cyfrowego przewodnika rowerowego po Szlaku Zamków Gotyckich w języku polskim: opracowanie koncepcji, instalacja i pełne uruchomienie dzięki technologii velomapa.pl, przedstawiona przez...

Wybór oferty oraz zawarcie umowy z wykonawcą

Została wybrana oferta na realizację usługi dotyczącej przygotowania, wydania oraz dostawy publikacji promocyjnych, przedstawiona przez firmę: Pracownia Wydawnicza ELSET, ul. Lipowa 15, 10-065 Olsztyn, cena: 48 276,00 zł brutto. W dn. 17.05.2023 została zawarta umowa...

szacowanie wartości zamówienia – publikacje

Olsztyn, 04.04.2023 Szacowanie wartości zamówienia  W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego...

Zawarcie umowy z wykonawcą

W dniu 3 marca 2023 r. została zawarta umowa z firmą  Magazyn „Świat”, ul. 1 Sierpnia 41 m 70, 02-134 Warszawa, na kwotę 12 054,00 zł brutto, na realizację kampanii promocyjnej „Zamki i największe atrakcje turystyczne Słowacji i Węgier” na polskim rynku turystycznym,...