Szacowanie wartości zamówienia – interaktywna mapa szlakiem zamków gotyckich

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” w celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego przebudowy strony internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.org.pl, celem zamieszczenia interaktywnej mapy pn. „Szlakiem Zamków Gotyckich” w wersji polskiej i angielskiej. Strona www.zamkigotyckie.org.pl będzie wzbogacona o nowe treści informacyjne oraz nowe parametry techniczne, poprzez rozszerzenie podstawowych funkcjonalności systemu zarządzania treścią Wordpress o możliwość dodania do właściwości wpisów, współrzędnych GPS oraz piktogramów w celu prezentacji ich na interaktywnej mapie OpenStreetMap wyświetlanej poprzez wtyczkę „Leaflet Map”. Da to możliwość wyświetlania, zarządzania oraz filtrowania treści przygotowanych w trakcie realizacji zamówienia, przy pomocy wbudowanych narzędzi Wordpress z racjonalnym wykorzystaniem pamięci oraz z zachowaniem domyślnej płynności działania systemu.