zawarcie umowy z wykonawcą

W dniu 20 maja 2022 r. została zawarta umowa z firmą Kumajo Inkubator Twórczy Jakub Broch, ul. T. Kościuszki 6, 74-240 Lipiany, na kwotę 15 000 zł brutto,  w sprawie przygotowania i instalacji na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl przewodnika internetowego...

zawarcie umowy w sprawie realizacji działania

W dniu 31 maja 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Stowarzyszeniem gmin “Polskie zamki gotyckie” a Pawłem Moszczyńskim, zam. ul. Lisi Jar 6 m. 24, 02-798 Warszawa, w sprawie realizacji usługi polegającej na stworzeniu od podstaw multimedialnej mapy...

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na stworzeniu od podstaw multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line, dostępnych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim: opracowanie koncepcji, instalacja i pełne uruchomienie mapy wraz grą na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl.

Olsztyn, dnia 26.04.2021r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności Zamawiający: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,  Strona: www.zamkigotyckie.org.pl, e-mail:...