MENU:

Zamek w Bytowie

Zamek w Malborku

Zamek w Sztumie

Zamek w Kwidzynie

Zamek w Olsztynie

Zamek w Nidzicy

Zamek w Ostródzie

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek w Kętrzynie

Zamek w Rynie

Zamek w Gniewie

Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej
w Kłajpedzie

Muzeum Zamkowe w Kłajpedzie

Muzeum Historii Miasta Bagrationowsk

 

O PROJEKCIE...


Projekt p.t. Prezentacja szlaku zamków i muzeów, atrakcji kulturowo - historycznych regionu Morza Bałtyckiego

Partner Wiodący: Stowarzyszenie gmin "Polskie Zamki Gotyckie".

Uczestnicy projektu: Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej w Kłajpedzie oraz Muzeum Historyczne Regionu Bagrationowsk.

Celem projektu jest wykreowanie wspólnego Szlaku, łączącego zamki i muzea na terenie transgranicznym 3 państw (Polski, Rosji - Obwodu Kaliningradzkiego, Litwy). Projekt, poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy trzema partnerami, zmierza do wypromowania dziedzictwa kulturowego obszaru programowego regionu Morza Bałtyckiego, jako atrakcyjnego, ze względu na posiadane uniwersalne wartości historyczne i kulturowe.
Dowody tych wartości przejawiają się w bogatej kolekcji muzealnej, działalności naukowej i dydaktycznej oraz ofercie kulturowo - turystycznej zamków i muzeów, wchodzących do Szlaku. Fakt ten stanowi dobry powód do ich bliższego poznania zarówno przez samych mieszkańców 11 gmin Stowarzyszenia na terenie którym znajdują się zamki gotyckie, jak i turystów odwiedzających te gminy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką średniowiecza.
W tym celu projekt zakłada następujące działania: wydawnictwo map i folderów wraz z ich prezentacją na rynku turystycznym oraz uruchomienie wspólnej wielojęzycznej strony internetowej o Szlaku zamków i muzeów.
Zwiększenie liczby osób odwiedzających obiekty zamkowe stanowić będzie jeden z ważniejszych rezultatów projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG III A.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa
Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG III A.