MENU:

Zamek w Bytowie

Zamek w Malborku

Zamek w Sztumie

Zamek w Kwidzynie

Zamek w Olsztynie

Zamek w Nidzicy

Zamek w Ostródzie

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek w Kętrzynie

Zamek w Rynie

Zamek w Gniewie

Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej
w Kłajpedzie

Muzeum Zamkowe w Kłajpedzie

Muzeum Historii Miasta Bagrationowsk

 

Zamek w Ostródzie...


Pierwszą drewniano - ziemną warownię wznieśli Krzyżacy prawdopodobnie około połowy XIII wieku w widłach rzeki Drwęcy na miejscu istniejącego wcześniej grodziska pruskiego. Budowę murowanego zamku z cegły na kamiennej podmurówce rozpoczął około 1349 roku komtur Ostródy Günther von Hohenstein. Stare założenie drewniano-ziemne, tak samo jak nieukończona budowla murowana, zostały dotknięte pożarem podczas najazdu księcia litewskiego Kiejstuta w 1381 roku. Po czym zapewne w dość krótkim czasie nowy murowany zamek odbudowano.


Zamek konwentualny został zbudowany na rzucie kwadratu o wymiarach 44,7 x 45,2 m. Początkowo był czteroskrzydłowy, z przejazdem bramnym w skrzydle zachodnim. Został odrestaurowany w kształcie, jaki nadano mu po pożarze z 1788 roku. Zachowały się w niepełnej wysokości (bez kondygnacji spichrzowo-obronnej) trzy skrzydła: południowe, zachodnie i północne. Niektórzy badacze wysuwają hipotezę, że w południowo-wschodnim narożniku znajdowała się wieża. Od strony północnej zamek posiadał gdanisko, wieżę kanalizacyjną, połączoną prawdopodobnie drewnianą galerią ze skrzydłem północnym. Podczas prac archeologicznych odkryto podstawy filarów podtrzymujących galerię gdaniska.
W skrzydle południowym mieściły się: kaplica, mieszkanie komtura i refektarz. W pozostałych skrzydłach prawdopodobnie znajdowały się kapitularz, infirmeria, dormitoria dla braci zakonnych i komnaty gościnne. Zachowały się ceramiczne, profilowane portale na wewnętrznych elewacjach. Komunikację w obrębie zamku zapewniały drewniane krużganki dostawione do elewacji wewnętrznych. Zachowały się w przyziemiu skrzydeł północnego i południowego, sklepienia krzyżowo-żebrowe na gurtach, wsparte na granitowych filarach (częściowo rekonstruowane).
Po bitwie pod Grunwaldem, ostródzkim zamkiem przez dwa miesiące władał książę Janusz Mazowiecki, który otrzymał go od króla Władysława Jagiełły. We wrześniu 1410 roku zamek ponownie przejęli Krzyżacy. W 1629 roku w ostródzkim zamku kwaterował król szwedzki Gustaw Adolf. W latach 1633 - 1639 zamkiem zarządzał książę śląski na Legnicy i Brzegu, Jan Chrystian.


W 1788 roku, w czasie wielkiego pożaru miasta, płomienie przedostały się do zamku, gdzie we wschodniej części magazynowane były zapasy prochu. Wybuch spowodował zniszczenie wschodniego skrzydła i dachów. Zamek został odbudowany w zredukowanym kształcie, bez wschodniego skrzydła i obniżony o jedną kondygnację. W XIX wieku mury otynkowano, dostawiono liczne przybudówki.
Od 21 lutego do 1 kwietnia 1807 roku w ostródzkim zamku kwaterował Napoleon Bonaparte. Właśnie tutaj Napoleon postanowił odpocząć po wyczerpującej bitwie pod Pruską Iławką, gdzie odniósł zwycięstwo ponosząc duże straty. Krótki pobyt zaowocował jednak jego wielokrotnym upamiętnieniem w dziełach sztuki. W ostródzkim muzeum eksponowana jest reprodukcja obrazu p.t. "Napoleon zapewnia łaskę mieszkańcom Ostródy. Marzec 1807", którego oryginał autorstwa francuskiego malarza Marie Nicolas'a Ponce - Camus'a znajduje się obecnie w galerii historycznej pałacu w Wersalu. W ostródzkim muzeum obecny jest również srebrny medal "Napoleon a Osterode", autorstwa francuskiego grawera Bertranda Andrieu.
Zamek w XIX wieku pełnił funkcję siedziby starostwa, sądu oraz służył jako mieszkanie dla urzędników. W 1945 roku zamek został ponownie spalony przez wojska rosyjskie i znajdował się w postaci trwałej ruiny przez prawie trzydzieści lat. Odbudowę zamku rozpoczęto w 1974 roku i trwała ona aż do lat 90-tych XX wieku. W chwili obecnej mieści się w nim Muzeum, Centrum Kultury, Galeria oraz Biblioteka.

Muzeum w Ostródzie
ul. Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
tel./fax 089 646 26 02, e-mail: [email protected]

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa
Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG III A.