Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

„Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”

Szlak zamków gotyckich

Projekt p.t. Prezentacja szlaku zamków i muzeów, atrakcji kulturowo – historycznych regionu Morza Bałtyckiego

TACIS

Projekt p.t. „Szlakiem zamków w regionie Morza Bałtyckiego – rewitalizacja i promocja obiektów”