Polskie Zamki Gotyckie

Polskie Zamki Gotyckie

Echo dawnych czasów...

Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

„Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”

Szlak zamków gotyckich

Projekt p.t. Prezentacja szlaku zamków i muzeów, atrakcji kulturowo - historycznych regionu Morza Bałtyckiego

TACIS

Projekt p.t. "Szlakiem zamków w regionie Morza Bałtyckiego - rewitalizacja i promocja obiektów"

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt